Fotogalerij
Protestantse Kerk Landen Consistorie pa Spikboomstraat 6 3400 Landen 016 - 78 03 18 protestantsekerk.landen@ outlook.com Predikant ds Eric Corthauts 0486 - 56 21 55 corthauts.eric@scarlet.be www.evangelie-landen.be www.protestantsekerklanden.be
Een protestantse kerk in Landen Landen, stad van het platteland, gelegen in het prachtige Haspengouw, ten zuidoosten van de provincie Vlaams- Brabant en grenzend aan de provincies Limburg, Luik en Waals-Brabant. De midden van de vruchtbare klei- en leemgrond situeert zich het kleine, maar pittoreske dorpje Rumsdorp. In de voormalige Sint-Gilliskapel (1728) heeft de Protestantse Kerk Landen haar thuisbasis. De Protestantse Kerk Landen is een pluriforme kerkgemeente waar ieder vanuit zijn eigen achtergrond en overtuiging zijn of haar plaats mag vinden. De Protestantse Kerk Landen sluit zich aan bij de wederzijdse dooperkenning tussen de Rooms-Katholieke Kerk, de Anglicaanse Kerk, de Orthodoxe Kerk en de kerken uit de Reformatie.
Sint-Gilliskapel Rumsdorpstraat, Rumsdorp-Landen
Geschiedenis De Protestantse Kerk Landen vindt haar oorsprong in 1960 toen ds. Bernard Olieux, pas terug uit het voormalige Belgische Congo, huissamenkomsten hield. Sedert oktober 2019 heeft de protestantse kerk haar onderkomen gevonden in de sobere Sint-Gilliskapel te Rumsdorp. Emeritus-aartsbisschop Mgr. De Kesel onder- tekende daartoe een bisschoppelijk decreet tot bestemmingsoverdracht. Onze kerk is de enige Nederlandstalige kerkgemeente in Landen behorende tot de ARPEE (Administratieve Raad Protestants-Evangelische Eredienst).
Vieren De Dienst van Schrift en Woord wordt ingezet door de dienstdoende ouderling. De predikant leidt vervolgens de liturgie. Hierin staat de Schriftlezing en de verkondiging van het Woord centraal. De liederen worden gekozen uit diverse zangbundels, zodat iedere aanwezige zijn gading vindt in het uitgebreide repertoire van liederen en gezangen.
Huwelijk, doop en uitvaart Vanuit een oecumenisch perspectief staat onze kerk open voor huwelijksvieringen, doopplechtigheden en uitvaart- diensten, ongeacht uw overtuiging of kerkelijke achter- grond. Elk van deze vieringen wordt in samenspraak voorbereid en voor zover als mogelijk aangepast aan uw persoonlijke vragen en noden.
Ruimzinnige kerk Wij willen in de eerste plaats ruimte bieden voor mensen met verschillende geloofsopvattingen. Veelkleurigheid - ruimzinnigheid - wordt beleefd als een geschenk van de heilige Geest. In de kerk is op die manier ruimte voor ieders eigen beleving. Vanuit een open en gedurfde dialoog luisteren, respecteren en bemoedigen wij elkaar. Zonder vooroordelen. Zonder ons eigen gelijk te willen halen.
Ruimzinnige kerk
Bijbelzondag 31 oktober ‘
Uitzien naar de komst