PROTESTANTS-EVANGELISCHE KERK LANDEN Verenigde Protestantse Kerk van België Hannuitsesteenweg 76 3400 Landen kerk in beweging    Home      Liturgische kalender       Bijbel & Bezinning      Diaconie    Kerk & Maatschappij       Historiek Liturgie Infofolder download Bijbelleerhuis: Genesis Feest van Pasen Feest van Pasen Infofolder download Verenigde Protestantse Kerk in België - Vlaams Bijbelgenootschap - Protestantse Solidariteit - Leprazending - Leger des Heils - Godsdienstonderwijs  Zondag 6 januari Zondag 13 januari Zondag 20 januari Vrijdag 25 januari Zondag 27 januari Dinsdag 29 januari Epifanie (Openbaring va/d Heer) Doop van de Heer met bediening heilig Avondmaal Tweede zondag d/h jaar Gebedsweek voor de Eenheid Oecumenische viering om 19.30 u te Orsmaal Derde zondag d/h jaar Oecumene Bijbelgroep ds Eric Corthauts ds Eric Corthauts ds Eric Corthauts ds Eric Corthauts ds Eric Corthauts Maand januari 2019 Infofolder download Bijbelleerhuis: Genesis Feest van Pasen Feest van Pasen Zondag 3 februari Zondag 10 februari Zondag 17 februari Zondag 24 februari Dinsdag 26 februari Vierde zondag d/h jaar VIjfde zondag d/h jaar met bediening heilig Avondmaal Zesde zondag d/h jaar Zevende zondag d/h jaar Oecumenische BIjbelgroep ds Eric Corthauts ds Eric Corthauts ds Eric Corthauts ds Eric Corthauts ds Eric Corthauts Maand februari 2019