PROTESTANTS-EVANGELISCHE KERK LANDEN Verenigde Protestantse Kerk in België Hannuitsesteenweg 76 3400 Landen kerk in beweging    Home     Liturgische kalender     Bijbel & Bezinning     Diaconie      Kerk & Maatschappij      Dinsdag 25 september 2018 om 20 uur: oecumenische Bijbelgroep Wij lezen en bemediteren vanuit Marcus 9, 38-48 de Evangelielezing van de 26ste zondag door het jaar Een protestantse kerk in Landen De protestants-evangelische kerk in Landen is een open en pluriforme gemeenschap van christenen met uiteen- lopende tradities en achtergronden. Een geloofsgemeensschap die in alle vrijheid gestalte wil geven aan het ge- loof in Jezus Christus. Als erfgenamen van de Reformatie en volgens de traditie van de Verenigde Protestantse Kerk in België pogen wij in een open en oecumenische geest een kerk in de stad te zijn: participerend, biddend en vierend. De belijdenisgeschriften vormen het kader waarop haar theologie is gegrondvest. Iedereen hartelijk welkom! Namens de kerkenraad, ds Eric Corthauts    Praktiscshe informatie Eredienst     Elke zondag om 10 uur Bijbelleerhuis     Zondag om 9 uur     Behalve eerste zondag v/d maand Oecumenische Bijbelgroep     Laatste dinsdag om 20 uur Predikant     ds Eric Corthauts     Spikboomstraat 6     3400 Landen     T 016 78 03 18     M 0486 56 21 55     corthauts.eric@scarlet.be